Sytuacja epidemiologiczna dla Dawcy

Wpisz i wybierz kraj


Podaj datę powrotu do Polski


Można oddać krew w dniu

Uwagi:
- w przypadku wystepowania kilku czynników zakaźnych na tym samym obszarze krew można oddać dopiero po upływie najdłuższego okresu karencji dla tych czynników
Załącznik nr 7 wersja 19 z dnia 23.11.2018 r. do SOP DDP/02