Sytuacja epidemiologiczna dla Dawcy
UWAGA!!! Zgodnie z zaleceniem z IHiT z dnia 27.07.2020 r. zaleca się dyskwalifikację dawców na okres 14 dni, którzy przebywali poza granicami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zalecenie związane jest z wystapieniem zakażeń SARS-CoV-2.

Należy również uwzględnić okres karencji dla zagrożeń obowiązujących na danym terenie np. Malaria, Zika, Ebola, HIV, Denga i Chikungunya. Obowiązuje dłuższy okres karencji.

Wpisz i wybierz kraj


Podaj datę powrotu do Polski


Można oddać krew w dniu

Uwagi:
- w przypadku wystepowania kilku czynników zakaźnych na tym samym obszarze krew można oddać dopiero po upływie najdłuższego okresu karencji dla tych czynników
Załącznik nr 8 wersja 02 z dnia 22.05.2024r. do SOP-DDP-PR-04